معرفی

مشخصات فردی

اشرف السادات حسینی میرصفی

نام - نام خانوادگی : اشرف السادات   حسینی میرصفی

پست الکترونیکی : A_hosseini@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : علوم تربیتی-مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه علامه طباطبایی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : علوم تربیتی؛تاریخ وفلسفه تعلیم وتربیت
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه آزاد اسلامی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : فلسفه تعلیم وتربیت
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات

سوابق اجرایی

 1)رئیس فرهنگسرای خانواده            

 2)مدیر گروه مشاوره دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ( دانشکده تربیت معلم )                             

  3)مدیر پژوهش دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی                         

 4)مدیر مطالعات وپژوهش های فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب                              

 5)مسئول امور بانوان سازمان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران                            

 6)مسئول اردوی کشوری  جوانان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران                           

7)عضو هیاُت علمی کنگره امام علی(ع)الگوی بسیجیان و تدوین  15  اثر علمی ؛سازمان تحقیقات نیروی مقا ومت بسیج                  

  8)دبیر  و عضو هیاُ ت علمی کمیته ی کنگره بین المللی حضرت زهرا (س)الگوی جهانیان؛ سازمان تحقیقات نیروی مقاومت  بسیج 

 9)دبیر کمیته علمی شهید فهمیده؛سازمان تحقیقات نیروی مقاومت  بسیج                          

 10) مشاور  در امور دانشجویی  دانشگاهها؛ بنیادحفظ و نشر آثار وارزشهای دفاع مقدس               

 11) دبیر  کمیته علمیوعضو هیاُت علمی کنگره نقش زنان در دفاع مقدس                       

12)دبیر کمیته علمی کنگره شهید تند گویان               

13)عضو هیُات مدیره موُسسه مهر ماه                   

14)عضو کمیسیون فرهنگی خواهران بسیج اساتید کل کشور                             

15)مدیر گروه اجتماعی مرکز فناوری اطلاعات شهر داری تهران                      

16)مسئول نهضت فرهنگی تابستانه شرق تهران                    

17)نماینده ستاد ترویج فرهنگ اقامه نماز در دانشگاه آزاد اسلامی

18)عضو کمیته بسیج شورای فرهنگی – اجتماعی زنان؛شورای عالی انقلاب فرهنگی                              

 19)مدیر  مسئول نشریه الکترونیکی افق شهر                          

 20)مدیر جشنواره بین المللی خانواده جمهوری اسلامی ؛ فستیوال خانواده2005؛ومعرفی خانواده ایرانی همزمان با 128 کشور جهان

21)عضو بسیج  اساتید از بدو تاُسیس

22)عضو هیاُت عتمی ونماینده معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی در همایش بین المللی دختران آفتاب

23) داور مسابقات کشوری نهج البلاغه ؛صحیفه سجادیه ؛احکام ونماز؛از بیست سال گذشته تاکنون(مشهد1395؛شیراز 1394؛...... .....اصفهان 1382همدان1381؛ ..  تبریز 1378.)عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

عضو انجمن علمی اولیا ومربیان ایرانتیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

راهنمایی پایان نامه های دانشجویاننحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : علوم تربیتی- برنامه ریزی

محل خدمت : دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی

مرتبه علمی : مربی

پایه : 15

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیاُت علمی

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1376-06-01

اشرف السادات حسینی میرصفی
اشرف السادات حسینی میرصفی

محل خدمت :
    دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی
مرتبه علمی :
    مربی
^